Uwzględniając schemat krążenia wody w przyrodzie,podaj argumenty, którymi uzasadnisz konieczność ochrony torfowisk.
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
Podaj w punktach znaczenie mchów w przyrodzie.
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

2

Odpowiedzi

2009-11-19T15:52:32+01:00
1.Woda występuje na Ziemi we wszystkich trzech stanach skupienia,tj. w postaci stałej,ciekłej i gazowej.Na ogromnym obszarze kuli ziemskiej występuje ona jako morza i oceany.Z powierzchni oceanów,mórz,jezior,rzek,a także z powierzchni gleby woda paruje do atmosfery.Pod wpływem energii słonecznej woda paruje również z powierzchni liści (transpiracja).Parowanie warunkuje wilgotność powietrza.Skondensowana (zagęszczona) para wodna gromadzi się w postaci chmur przenoszonych przez wiatr.Ochładzanie chmur powoduje opady atmosferyczne.Opady deszczy,śniegu są wchłaniane przez glebę i zapewniają powrót wody do zbiorników wodnych.Z gleby woda pobierana jest przez rośliny.I cykl może zacząć się od nowa.Woda na Ziemi krąży w zamkniętym obiegu i odbywa się to niemal bez strat (tylko ok. 1% wody podchodzącej z rocznych opadów zużywane jest co roku na wytwarzanie biomasy ekosystemu).

TO TAK W FORMIE BARDZO ROZWINIĘTEJ ^^

2)Znaczenie mchów:
Mchy nie mają dużych wymagań pod względem światła i gleby, a z suszą potrafią sobie radzić świetnie. Ich listki zwijają się przytulając łodyżki, robią wrażenie martwych.
Wchłaniając całą powierzchnią listków i gromadząc olbrzymie ilości wody podczas deszczu, zapobiegają powodziom oraz zapewniają otoczeniu wilgotność. jako rośliny pionierskie, obok porostów przyczyniają się do powolnego kruszenia skał i tworzenia gleby, na której mogą rosnąć rośliny o większych wymaganiach.
31 3 31
2009-11-19T16:03:34+01:00
1. zapewniają równowagę ekosystemu
2. dzięki zdolności do retencji regulują bilans wody w przyrodzie
3. rosną na ubogich podłożach, czym przygotowują glebę dla innych roślin - organizmy pionierskie
4. w gospodarce - jako opał lub uszczelniacze

coraz częściej z badań ekologicznych wynika wyraźnie niekorzystny wpływ melioracji, nieprzemyślanego osuszania bagien i torfowisk na wszystkie okoliczne zbiorowiska roślinne. Działania te powodują zmianę mikroklimatu, obniżenie poziomu wód gruntowych, a także zmniejszenie zróżnicowania gatunkowego wśród roślin i zwierząt.
27 4 27