Odpowiedzi

2009-11-19T16:36:26+01:00
Zarówno alkany, alkeny i alkiny są związkami palnymi i ulegają trzem typom spalania.

Alkany to węglowodory nasycone, w cząsteczkach których występują tylko pojedyncze wiązania międzywęglowe.

Wzór ogólny: Cn H2n +2

Przykłady:
Metan CH
Etan C2H6

Spalanie Etanu:

2C2H6 + 7O2 -------> 4CO2 + 6H2O
2C2H6 + 5O2 -------> 4CO + 6H2O
2C2H6 + 3O2 -------> 4C + 6H2O

Alkeny- węglowodory nienasycone, w cząsteczkach których występuje jedno podwójne wiązanie międzywęglowe.
Wzór ogólny: CnH2n

Przykłady:
Eten C2H4
Propen C3H6

Spalanie propenu:

2C3H6 + 9O2-----------> 6CO2 + 6H2O
C3H6 + 3O2-------------> 3CO + 3H2O
2C3H6 + 3O2 ----------> 6C + 6H2O

Alkiny- węglowodory nienasycone, w cząsteczkach których, występuje jedno potrójne wiązanie międzywęglowe.
Wzór ogólny: CnH2n-2

Przykłady:
Etin C2H2
Propin C3H4

Spalanie propinu:

C3H4 + 4O2--------> 3CO2 + 2H2O
2C3H4 + 5O2--------> 6CO + 4H2O
C3H4 +O2 ----------> C + 2H2O

Podałam po 3 reakcje.
2009-11-19T20:06:03+01:00
Alkany - węglowodory nasycone, których czasteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla

wzór alkanów ogólny ; Cn H 2n+2
spalanie alkanów;
całkowite ; 2C2H6 + 7O2 --> 4CO2 + 6H2O
półspalanie : 2C2H6 + 5O2 --> 4CO + 6H20
niecałkowite : 2C2H6 + 3O2 --> 4C + 6H20

alkeny - to węglowodory nienasycone które zawierają podwójne wiązanie między atomami węgla
wzór ogolny ; Cn H2n
całkowite ; C2H4 + 3O2 --> 2CO2 + 2H2O
półspalanie :C2H4 + 2O2 --> 2CO + 2H20
niecałkowite : C2H4 + 2O2 --> 2C + 2H20


alkiny - to węglowodory nienasycone które zawierają potrójne wiązanie między atomami węgla
wzór ogólny ;Cn H 2n-2
całkowite ; 2C2H2 + 5O2 --> 4CO2 + 2H2O
półspalanie : 2C2H2 + 3O2 --> 4CO + 2H20
niecałkowite : 2C2H2 + O2 --> 4C + 2H20