Witam. Musze zrobić kilka zadanek.
Czy mógłby ktoś mi pomóc bo są dla mnie trudne.

tutaj jest karta z zadaniami

http://www.plikus.pl/zobacz_plik-Zadanka-215943.html

Te które trzeba narysować to nie musicie pisać. Tylko w niektórych napisać co wyszło i po sprawie.

Najlepiej wszystkie lecz jeśli nie będziecie mogli to chociaż połowę. Z góry dziękuję.

3

Odpowiedzi

2009-05-13T18:20:02+02:00
3.1
To tak przekątna trapezu z podstawą tworzy kąt 30 stopni a z ramieniem 20, czyli 30+20=50 wychodzi nam miara kąta przy podstawie. Drugi kąt przy podstawie również będzie miał 5o stopni gdyż jest ro trapez równoramienny. Kąty przy podstawie górnej będą miały po 130 stopni, ponieważ suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu dowolnego trapezu jest równa 180 stopni.
3.2
Wiemy że w równoległoboku przeciwległe boki są równej długości. Tak więc;
Ob= 45cm
a= 4x
b=x
2 *(razy) 4x + 2 *(razy) x= 45
8x+2x=45
10x=45 /:10
X=4,5 (cm)
a= 4*(razy)4,5= 18 (cm)
b=4,5 cm

3.3
Rysujesz najpierw prostą linię pionową mającą 6 cm. W połowie (3cm) rysujesz 5 cm w poziomie tak by linia pionowa przedzielała tę linię poziomą na dwie równe części mające po 2.5 cm. Potem już tylko łączysz.

3.4

Wiemy że kąty rozwarte to 5x, a kąty ostre to x, bo przeciwległe kąty są tej samej miary. Kąty sąsiednie ( ostry z rozwartym mają po 180 stopni ). Tak więc.
X+5x=180
6x=180 /:6
X=30
. kąty ostre mają po 30 stopni.
5*(razy) 30 = 150
Kąty rozwarte mają po 150 stopni.

3.5
Rysujesz odcinek mający 6 cm w połowie (3cm) mierzysz kątomierzem 50 stopni i rysujesz odcinek mający 3 cm , po 1,5 cm z każdej strony. Potem łączysz.

3.6
Wiemy że:
Kąty ( ty oznacz je np. alfą omegą itp. Ja literkami będę oznaczać ).
Kąt:
A=x
B= 2x
C=90 stopni ( bo to trójkąt prostokątny. ).
Suma wszystkich kątów wynosi 180 stopni
Czyli:
x+2x+90=180
3x=180-90
3x=90 /:3
X=30
Kąt:
A = 30 stopni
B= 2*(razy) 30 = 60 stopni
C= 90 stopni

3.7

Kąt pierwszy ma miarę : x
Kąt drugi : 2x
Kąt trzeci : 2x*(razy)3 czyli ma 6x
Suma wszystkich kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Wiec.:
x+2x+6x=180
9x=180 /:9
X=20

Kąty mają miarę:
Pierwszy: 20 stopni
Drugi: 2*(razy) 20 = 40stopni
Trzeci: 6*(razy)20= 120 stopni

3.8
Rysujemy linię o długości 5 cm w połowie (2,5 cm) pod kątem 90 stopni rysujemy drugą o tej samej długości, tylko że po każdej stornie będzie miała po 2,5 cm.

2009-05-13T18:33:03+02:00
Zadanie 3.1
2 kąty 50° i 2 kąty 130°
Zadanie 3.2
x - krótszy bok
4x - dłuższy bok
2*4x+2*x=65cm
10x=65cm /:10
x=6,5cm /*4
4x=26cm
Zadanie 3.4
x - kąt ostry, y - kąt rozwarty
Układ równań:
y=5x
x+y=180°

y=5x
6x=180° /:6

y=150°
x=30°
Zadanie 3.6
x - kąt pierwszy, y - kąt drugi
Układ równań:
x+y+90=180
x=2y

3y=90 /:3
x=2y

y=30°
x=60°
Zadanie 3.7
x - kąt pierwszy
2x - kąt drugi
3x - kąt trzeci

x+2x+3x=180
6x=180 /:6
x=30
Miary kątów: 30, 60, 90
Zadanie 3.9
Prostokąt
r=4cm
Obw.=2*(4*4)+2*(10*4)=32+80=112
Trapez
a - ramię
2a=112-32-46
2a=34 /:2
a=17 cm
Zadanie 3.10
36°- jedna godzina
Między 14:30 i 18:00 - 3,5 godziny
3,5*36=126°
360-126=234°
2009-05-13T18:37:21+02:00
Zad.3.1
α=30°
β=20°
α+β=50°
2×50°=100°
360°=100°=260°
260°÷2=130°

50°,50°,130°,130°

zad.3.2
Obw.=2a+2b
b=4a
Obw.=2a+2×4a
Obw.=65cm
65=2a+8a
65=10a
a=6,5cm
b=4×6,5
b=26cm

zad.3.4
α=5β
360°=2α+2β
360°=10β+2β
360°=12β
β=30°
α=5×30°
α=150°

30°,30°,150°,150°

zad.3.6
180°=90°+α+β
α=2β
180°-90°=2β+β
90°=3β
β=30°
α=60°

30°,60°,90°

zad.3.7
180°=α+β+γ
β=2α
γ=3α
180°=α+2α+3α
180°=6α
α=30°
β=60°
γ=90°

30°,60°,90°

zad.3.9
a-dłuższy bok prostokąta
b-krótszy bok prostokąta
c-ramię trapezu
r-promień koła
d-średnica koła

4,6dm=46cm

d=2r
r=4cm
d=8cm

a=5d
a=5*8cm=40cm
b=2*8cm=16cm

Op=2*16+2*40=112cm
Ot=112cm
112=32+46+2c
112-32-46=2c
34=2c
c=17cm

zad.3.10
130°