Odpowiedzi

2009-11-19T15:46:16+01:00
1szyszynka
2pszysadka
3tarczyca
4nadnerczyca
5trzustka
6jądra
7jajniki
8macica
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T15:46:28+01:00
-podwzgórze
- przysadka mózgowa
-nadnercze
-gruczoły przytarczyczne
-gruczoł tarczowy
-grasica
- trzustka
-jajnik
- jądro

Przysadka
Spełnia rolą nadrzędną wśród gruczołów dokrewnych, wpływających na ich wydzielanie. Leży ona w jamie czaszki, na powierz­chni dolnej mózgu. Poza tym hormofiy przysadki wpływają na zasadnicze czynności organizmu, jak wzrastanie, rozwój osobnika itd.
Gruczoł tarczowy
Leży na szyi i jest największym gruczołem dokrewnym, zresztą o znacznych wahaniach wymiarów i ciężaru. Hormony tarczycy wpływają na przemianę materii, dojrzewanie i szereg innych czynności organizmu.
Gruczoły przytarczyczne górne i dolne
W licz­bie 3-4, leżą na tylnej powierzchni tarczycy i mają wpływ na gospodarką wapniową organizmu.
Aparat wysepkowy trzustki
Jest założony w samym ciele tego gruczołu w postaci wysepek słabo barwiących się komórek. Wydziela insulinę i głuka-gon, hormony regulujące gospodarkę cukrową.
Nadnercze
Gruczoł parzysty, leży w jamie brzusznej, na górnych biegunach nerek. Wydziela około trzydziestu hormonów, regulujących ważne czynności życiowe. Między innymi wytwarza adrenalinę, hormon wpływający na układ krążenia.
Oruczoły płciowe - jądro i jajnik
Poza wytwarzaniem komórek płciowych, są ważnymi gruczołami dokrewnymi, powodującymi dojrzewanie płciowe organizmów oraz występowanie drugorzędnych cech płciowych, jak np. zarostu na twarzy u mężczyzn czy budowy miednicy u kobiet. Jajniki wydzielają również hormony regulujące przebieg ciąży.
Grasica
Jest gruczołem wieku dziecięcego, na ogół czynnym do okresu pokwitania i potem stopniowo zanikającym. Co do czynności grasicy brak dostatecznych wyjaśnień. Przypuszczalnie pobudza ona wzrastanie i chroni organizm przed zakażeniem i zatruciem.
Szyszynka
Jest tworem wielkości małego ziarnka fasoli, leżącym w jamie czaszki pod płatem spoidła wielkiego mózgu. Zalicza się do gruczołów dokrewnych, chociaż o jej czynnościach brak pewnych wiadomoś­ci. Prawdopodobnie hamuje ona dojrzewanie, broniąc organizm dziecięcy przed niewłaścłwym rozwojem czynności narządów płciowych.


1 1 1
2009-11-19T15:49:48+01:00
1 Podwzgórze
2 Przysadka mózgowa
3 Szyszynka
4 Tarczyca
5 Przytarczyce
6 Grasica
7 Trzustka
8 Nadnercza
9 Jądra
10 Jajniki