Napisz rownania reakcji otrzymywania siarczku potasu 5 sposobami 1wodorotlenek + kwas -----Sól + woda 2Metal +kwas ------sól +wodór 3Tlenek metalu +kwas------sól+woda 4 wodorotlenek +tlenek metalu -----sól +woda 5 wodorotlenek +sól -----Wodorotlenek +sól Prosze o rozwiazanie :)

1

Odpowiedzi

2009-11-19T16:21:10+01:00
2KOH + H2S -> K2S + 2H2O
2K + H2S -> K2S + H2
K2O + H2S -> K2S + H2O
2KOH + (chyba raczej plus kwas) + H2S -> K2S + 2H2O
2KOH + MgS -> K2S + Mg(OH)2