Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T15:52:34+01:00
Niemcy w trakcie 1 wojny światowej po raz pierwszy zastosowali trujące gazy bojowe-tlenek węgla,rozpylony chlor,a następnie iperyt.Dla ochrony przed nimi wprowadzono maski przeciwgazowe i ubiory ochronne.

Iperyt-gaz bojowy,jego nazwa od miejscowości Ypres w Belgii,w której okolicach w 1917r.Niemcy użyli go po raz pierwszy.
2009-11-19T15:52:25+01:00
W I wojnie światowej na masową skalę zaczęto używać broni chemicznej, którą później zaklasyfikowano do BMR - Broni Masowego Rażenia. gazy bojowe okazały się jednak tak okrutne, jak nieskuteczne.W 1910 r. w Berlinie założono Instytut Chemii Fizycznej i Elektrotechnicznej im. cesarza Wilhelma, który miał się zajmować wdrażaniem bojowych środków trujących. Pracami kierował prof. Fritz Haber.Pierwsza próba użycia przez Niemców broni chemicznej miała miejsce już 17 X 1914 r., kiedy to ostrzelano pozycje francuskie 3000 szrapneli kal. 150 mm, napełnionych kulkami metalowymi ze środkiem drażniącym drażniącym - dwuanizydyną. Nie przyniosło to jednak większych rezultatów.Kolejnego użycia gazów bojowych Niemcy dokonali 31 I 1915 r. pod Bolimowem Użyli pocisków artyleryjskich typu 12-T, zawierających mieszaninę bromków ksylilu i ksylendu.