Przeprowadzono doświadczenie opisane poniższymi schematami:
1) H20 dodano MgO
2) HCl dodano MgO
3) NaOH dodano MgO
4) H2O dodano Al2O3
5) H2SO4 dodano Al203
6)KOH dodano Al2O3
-podaj w których reakcjach probówkach zaszły reakcje chemiczne
-na postawie opisanych powyżej doś. określ charakter chemiczny tlenków: magnezu i glinu. Uzasadnij odp.

1

Odpowiedzi

2012-08-23T14:44:37+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Reakcje zaszły w probówkach: 1, 2, 5, 6.

 

Tlenek magnezu jest tlenkiem zasadowym, ponieważ reaguje z wodą tworząc wodorotlenek i reaguje z kwasem tworząc sól, natomiast nie reaguje z zasadami:

MgO + H₂O ⇒ Mg(OH)₂

MgO + 2HCl ⇒ MgCl₂ + H₂O

 MgO + NaOH ⇒ nie reaguje

 

Tlenek glinu jest tlenkiem amfoteryczyn, ponieważ reaguje z kwasami jak i zasadami - nie reaguje z wodą:

 

Al₂O₃ + 3H₂SO₄ ⇒ Al₂(SO₄)₃ + 3H₂O

Al₂O₃ + 2KOH + 3H₂O ⇒ 2K[Al(OH)₄]

lub

Al₂O₃ + 6KOH + 3H₂O ⇒ 2K₃[Al(OH)₆]

Al₂O₃ + H₂O ⇒ nie reaguje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

1 5 1