1.Wodór reaguje z różnymi substancjami. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru, wykorzystując wymienione niżej substraty i produkty.
Substraty: siarka, chlor. azot, fosfor, tlen,,tlenek miedzi(||), sód, wapń
Produkty:miedź, woda, wodorek wapnia, amoniak, siarkowodór, wodorek sodu,woda,chlorowodór,fosforowodór.

2

Odpowiedzi

2012-08-20T14:23:18+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

siarka + wodór ----> siarkowodór
chlor + wodór ----> chlorowodór
azot + wodór ----> amoniak
fosfor + wodór ---->fosofrowodór
tlen + wodór ----> woda
tlenek miedzi(||) + wodór ----> miedź + woda
sód + wodór ----> wodorek sodu
wapń + wodór ----> wodorek wapnia

2012-08-20T14:25:45+02:00

wodór+siarka-->siarkowodór

wodór+chlor-->chlorowodór

wodór+azot-->amoniak

wodór+fosfor-->fosforowodór

wodór+tlen-->woda

wodór+tlenek miedzi (II)-->miedź+woda

wodór+sód-->wodorek sodu

wodór+wapń-->wodorek wapnia