Zadanie 6. (5 pkt)
Miara jednego z kątów ostrych w trójkącie prostokątnym jest równa α .
a) Uzasadnij, że spełniona jest nierówność sinα − tgα < 0 .
b) Dla sin 2 2
3
α = oblicz wartość wyrażenia cos3α+cosα⋅sin2

1

Odpowiedzi

2009-05-13T16:51:52+02:00
A) najprościej będzie narysować wykres w którym pokażesz zmiany wartości sinusa i tangensa w zależności od miary kąta.
Dzięki temu pokażesz, że tg jest zawsze większy od sin dla
tej samej miary kąta więc uzasadnisz spełnioną nierówność
1 1 1