Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T15:58:45+01:00
-nośnik energii (sprężone) np. do napędu maszyn w technologiach zagrożonych wybuchem, do sterowania procesami (automatyka przemysłowa)
- jako czynnik utleniający w procesach chemicznych, i w
różnych syntezach chemii organicznej
- jako czynnik mieszający w przemyśle chemicznym ( sprężone) - tzw. bełkotka
- skroplone jest rozdzielane na tzw. gazy techniczne głównie: tlen. azot i gazy szlachetne, wszystkie te gazy mają swoje zastosowania: tlen np. palniki acetylenowe i wodorowe; azot - gaz obojętny poduszka azotowa stosowana jest tam gdzie występuje zagrożenie wybuchem; gazy szlachetne - różnie w lampach,baloniarstwie,jako gazy obojętne.

a o gazach sobie poczytaj:
http://www.sciaga.pl/tekst/36320-37-gazy_szlachetne_hel_neon_argon_krypton_ksenon_radon


mam nadzieję ze pomogłam :D
2 5 2
2009-11-19T15:59:22+01:00
Zastosowanie powietrza - spawanie , przemysł,odkrycia,medycyna

neon hel argon - technika oświetleniowa
hel-medycyna
kryptom-premysł lotniczy i motoryzacyjny
neon i ksenon- elektornika
hel-statki powietrzne
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T16:03:39+01:00
1.Sprężone powietrze wykorzystywane jest jako nośnik energii. W pneumatyce przygotowanie sprężonego powietrza, realizowane w specjalnych urządzeniach (elementach), polega na:
* usunięciu z niego zanieczyszczeń
* redukcji ciśnienia do wymaganego poziomu
* wprowadzeniu czynnika smarnego (dla mechanizmów, które tego wymagają)

2.Gazy szlachetne to a)hel, b)neon, c)argon, d)krypton, e)ksenon, f)radon.

a)
-Stosuje się go m.in. do chłodzenia nadprzewodników.
-używany jest jako składnik mieszanki do oddychania w głębokim nurkowaniu.
-Hel dostarczony do płuc powoduje zmianę wysokości głosu
-może zostać wykorzystany w kontrolowanej reakcji termojądrowej z deuterem

b)
-Stosuje się go do wypełniania lamp neonowych, jako tańszy od helu środek chłodniczy oraz w laserach.
-Neon posiada też zdolność tworzenia niestabilnych hydratów

c)
-Używa się go też w żarówkach
-Argonem są wypełniane dyski twarde komputerów, w celu mniejszego zużycia się talerzy i głowicy czytającej.

d)
-wykorzystywany jest do wypełniania żarówek i szyb zespolonych w nowoczesnych oknach
-Inne jego praktyczne zastosowanie to wyszukiwanie rud uranu, jako że jest jednym z częstych produktów jego rozszczepienia.

e)
-Wykorzystywany jest między innymi w silniku jonowym
-Stosowany jest również do wypełniania lamp błyskowych, żarówek dużej mocy i jarzeniówek.

f)
Radon - Ze względu na nietrwałość samego radonu nie mają one żadnych zastosowań.
5 4 5