Odpowiedzi

2009-05-13T18:49:15+02:00
A-długość boku podstawy
H-wysokość graniastosłupa
h-wysokość podstawy
a=6cm
H=6√3cm
α=60°

V=Pp*H
Pp=ah
h=½*a√3 (ponieważ razem z bokiem i fragmentem podstawy tworzy połowę trójkąta równobocznego)

Pp=a*½*a√3=½a²√3
Pp=½*6²*√3=½*36*√3=18√3cm²

V=18√3*6√3=108*3=324cm³