Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T16:24:35+01:00

144g.......................12x22,4dm³
2C₅H₁₂ + 11O₂-> 10CO₂+ 12H₂O
150g........................x

x= 150g* 268,8dm³/ 144g
x= 280dm³

 

 

 


2mol..3*32g
2CH₄ + 3O₂-> 2CO+ 4H₂O
4mol..x

x= 4mol*3*32g/2mol
x= 192g O₂