Odpowiedzi

2009-11-19T16:17:45+01:00
1.Narracja - słowna prezentacja wydarzeń w utworze epickim.

Może przybierać formę opisu (gdy dominują elementy statyczne) lub opowiadania (gdy dominują elementy dynamiczne).

Jest główną formą wypowiedzi stosowaną w utworach epickich, nadrzędną wobec innych, np. wobec dialogu.
2. W epicmim
3.Narrator często ujawnia swoje istnienie, ocenia i komentuje wydarzenia, pozwala sobie na dygresje bezpośrednio niezwiązane z treścią utworu, może wyprzedzać bieg wydarzeń.
4.Różni się tym że narratornależy do tego co jest opisane ( pierszoosobowa )
A w trzecioosobowej to tylko opisuje
10 4 10