Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T15:59:16+01:00
Grecja i wyspy Morza Egejskiego zasiedlone zostały już ok.3000 lat p.n.e. Osiadła tam ludność stworzyła kulturę egejską (minojską), której najwspanialszym przykładem jest cywilizacja starożytnej Krety
(ok.2500-ok.1500 p.n.e.).

Około 2000 lat p.n.e. na tereny dzisiejszej Grecji przybyły z północy plemiona Achajów i Jonów tworząc tu swoje państewka. Z biegiem lat stworzyli własną kulturę, zwaną m y k e ń s k ą .

Wielka kolonizacja między VIII-VI wiekiem p.n.e. spowodowana rosnącą liczbą ludności i brakiem urodzajnej ziemi uprawnej ogarnęła wszystkie wybrzeża Morza Śródziemnego. Kontakty z ludnością tubylczą, a w szczególności z ludnością Wschodu wpłynęły dodatnio na kulturę grecką.

Zaczęła rozwijać się literatura, filozofia i sztuka grecka.
T a l e s z Miletu (ok. 620-ok.540 p.n.e.) filozof, matematyk i astronom grecki jeden z twórców tzw. szkoły jońskiej rozpoczął systematyzowanie wiedzy geometrycznej. Uważa się go za ojca matematyki i pierwszego greckiego filozofa. Dzięki własnemu twierdzeniu potrafił wyznaczyć wysokość piramidy, znał zjawiska oddziaływania magnesu na żelazo i elektryzowania się bursztynu, potrafił przewidzieć zaćmienie Słońca.

P i t a g o r a s (ok.572-497 p.n.e.) stworzył system poglądów naukowych, nazwanych jego imieniem. Jako pierwszy użył określenia f i l o z f i a w rozumieniu ,,miłość mądrości”, dla zaznaczenia, że mądrość jest rzeczą boską, a jedynie umiłowanie jej dostępne jest dla ludzi. Wprowadził pojęcie podobieństwa figur oraz ideę przeprowadzania systematycznych dowodów w geometrii. Przeprowadził dowód twierdzenia nazwanego twierdzeniem Pitagorasa znanego wcześniej jako reguła bez dowodu. Odkrył niewspółmierność boku i przekątnej kwadratu, przypisywał magiczne własności liczbom, wierzył w harmonię w Kosmosie.