Odpowiedzi

2009-11-19T16:23:39+01:00
KWADRAT
8 ×2=16
P=a²
a=16
p= 16²
p=256

TRÓJKĄT
8×3=24
P= a²√3 /2
a= 24
P=24²√3 /2
P=476√3 /2
P=238√3

SZEŚCIOKĄT
P=6 × a²√3 /2
a=8
p=6× 8²√3 /2 ( 6 i 2 sie skraca)
p= 192√3

:D Mam nadzieje że dobrze jest
p=
2 2 2
2009-11-19T16:27:19+01:00
Trójkąt:
r=a√3/6
a=6*√3*r/3
a=16√3
P=a²√3/4
P=256*3*√3/4=64*3*√3=192√3[cm²]

sześciokąt:
r=a√3/2
a=2√3r/3
a=5⅓√3
P=a²√3/2
P=(16√3/3)²*√3*½=256/6*√3=42⅔√3[cm²]

kwadrat:
r=a/2
a=2r
a=16cm
P=a²
P=256[cm²]
:D
Mam nadzieję że wszystko dobrze wyszło
Pozdrawiam
3 2 3
2009-11-19T16:30:57+01:00
R = 8cm
A) kwadrat
a = 2*r = 16
a =16cm
P = 16cm*16cm = 256cm²
B) trójkąt równoboczny
h - wysokość tego trójkąta
h = 3r =3*8cm = 24 cm , bo wysokości trójkąta równobocznego
są równe i przecinają się tak,że stosunek otrzymanych odcinków
jet równy 2/1.
a - długość boku tego trójkąta
Mamy (a/2)² +h² = a²
h² = a² - a²/4 = (3/4)*a²
czyli
a² =( 4/3)*h² = (4/3)*(24)²
a = [2*24]/√3 = 48/√3 =[48 *√3]/3 = 16*√3
P = [16*√3 *24]/2 = 192*√3
C) sześciokąt foremny
P = 6*P1 , gdzie P1 - pole jednego z trójkątów równobocznych
o boku r, na które można podzielić dany sześciokąt.
Wysokość takiego trójkąta h = r*{√3/2)
czyli h = 8*(√3/2) =4*√3
P1 =[ r*h]/2 = [8 * 4*√3]/2 = 16*√3
Zatem P = 6*P1 = 6*16*√3 = 96*√3
P = 96*√3 cm²

1 5 1