zaznacz poprawną odpowiedz: prawdziwa jest alternatywa:
a.) liczba 0 jest najmniejszą liczbą całkowitą lub 0 jest liczbą niewymierną
b.) liczba √9 jest niewymierna lub √9jest liczbą większą od 3.
c.) liczba √5 jest niewymierna lub √5 jest liczba mniejszą od 2
d.) liczba √3 jest naturalna lub √3 jest liczbą większą od 2

i wyjaśnij dlaczego?

1

Odpowiedzi

2009-11-19T20:20:03+01:00
Zaznacz poprawną odpowiedz: prawdziwa jest alternatywa:
1 oznacza zdanie prawdziwe
0 oznacza zdanie nieprawdziwe

a.) liczba 0 jest najmniejszą liczbą całkowitą lub 0 jest liczbą niewymierną
1∨0→1 czyli prawda
1 oznacza zdanie prawdziwe
0 oznacza zdanie nieprawdziwe

b.) liczba √9 jest niewymierna lub √9jest liczbą większą od 3.
0∨0→0 czyli nieprawda

c.) liczba √5 jest niewymierna lub √5 jest liczba mniejszą od 2
1∨1→1czyli pradwa


d.) liczba √3 jest naturalna lub √3 jest liczbą większą od 2
0∨1→1 czyli prawda