Odpowiedzi

2009-11-19T16:05:58+01:00
Typy definicji władzy:
1. behawioralny - władza jako możliwość modyfikowana zachowania innych ludzi
2. teologiczny (celowościowy) - władza jako możliwość szczególnych Śródków w celu osiągnięcia zamierzonego celu
3. instrumentalny - władza jako możliwość stosowania szczególnych środków w celu osiągnięcia zamierzonego celu
4. strukturalny - władza jako specyficzny rodzaj stosunku między rządzącymi, a rządzonymi
5. wpływu - władza to możliwość wywierania wpływu na innych . Pojawia się wtedy, kiedy pojawia się autorytet
6. konfliktowy - władza jako źródło konfliktu bądź sposób jego rozwiązania

Władza może pełnić rolę funkcji:
· integracyjnej
· dystrybucyjnej
· ochronnej
· strukturotwórczej
2 4 2