Zad.1 Reakcja wodorotlenku z kwasem jest nazywana .......... ........... i przebiega według schematu:
............................................................................
zad. 2 uzupełnij równania rekacji i podaj nazwy powstających soli:
Mg(OH)2 + .......---> MgS + .......

...... + ............ -----> Fe2(SO4)3 + .. H20

...... + H2CO3-------> Na2CO3 + ......

Fe(OH)3+ ...... -----> FePO4 + ........
pomocy!!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-19T16:23:10+01:00
Zad.1
Reakcja wodorotlenku z kwasem jest nazywana reakcją zobojętniania i przebiega według schematu:
wodorotlenek+kwas→sól+woda

zad. 2
uzupełnij równania rekacji i podaj nazwy powstających soli:
Mg(OH)2 +H₂S---> MgS +2H₂O

2Fe(OH)₃+ 3H₂SO₄ -----> Fe₂(SO₄)₃ + 6H₂0

2NaOH + H₂CO₃-------> Na₂CO₃ + 2H₂O

Fe(OH)₃+ H₃PO₄ -----> FePO₄ + 3H₂O


4 3 4