Odpowiedzi

2009-11-20T15:34:21+01:00
Handel hurtowy zajmuje się zakupem dużych partii towarów od producentów, następnie zmniejsza jego ilość (paczkuje, sortuje, kompletuje wg asortymentów), a następnie zajmuje się odsprzedażą tych towarów punktom sprzedaży detalicznej.

Jego najważniejszymi zadaniami są:

1. prawidłowe zaopatrzenie placówek detalicznych,
2. dbałość o odpowiednią jakość towarów i ochrona ich wartości użytkowych,
3. organizowanie przebiegów towarowych,
4. wyrównywanie dysproporcji w czasie między wytworzeniem a sprzedażą towarów (m.in. poprzez magazynowanie),
5. współpraca z producentami w zakresie kształtowania dostaw zgodnych ze strukturą popytu.

Realizując je hurt spożywczy pełni funkcje:

1. przekształca asortyment produkcyjny w handlowy przez kompletowanie dostaw pod względem asortymentowym,
2. pokonuje różnice w czasie między produkcją a sprzedażą detaliczną przez przechowywanie produktów spożywczych,
3. pokonuje różnice w przestrzeni między producentami żywności a konsumentami.

Handel detaliczny natomiast zajmuje się realizowaniem sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, kioskach, na straganach, sprzedaż drogą obnośną, tzn. po mieszkaniach.

Do podstawowych zadań handlu detalicznego należy:

1. zaopatrywanie konsumentów w towary zaspokajające ich potrzeby w sposób pełny i prawidłowy, oferowanie dodatkowych usług (np. dostawy do domu, sprzedaż ratalna, zamówienia telefoniczne), odpowiednie opakowania,
2. celowe kształtowanie konsumpcji poprzez reklamę, sposób oferowania, dodatkowe usługi przy zakupie, itd.
3. Współudział w kształtowaniu cen na towary przez rejestrowanie reakcji rynku na zmiany cen,
4. Prowadzenie produkcji i przetwórstwa dla uzupełnienia i wzbogacenia oferty.
2009-11-20T21:11:09+01:00
HANDEL HURTOWY
TZN ZE SPRZEDAWCY SPRZEDAJA WIECEJ NIZ JEDNA RZECZ


DETALICZNY NA SZTUKI
1 1 1