Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T16:54:54+01:00
A)Tworzy się dla tego by pomóc prezydentowi.Rada ministrów kieruje pracami rządu,koordynuje i kontroluje pracę członków rządu,sprawuje nadzór nad samorządem oraz kieruje pracą terenowych organów administracji.
b)Rząd tworzy partia,która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych .
c)Sprawiedliwości,Edukacji Narodowej,Finansów,Gospodarki Morskiej,Pracy,Polityki Społecznej,Nauki i Szkolnictwa Wyższego,Transportu,Rozwoju Regionalnego,Budownictwa,Kultury i Dziedzictwa Narodowego,Obrony Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi,Skarbu Państwa,Sportu,Spraw Wewnętrznych i Administracji,Spraw Zagranicznych,Środowiska,Zdrowia.