Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T16:50:11+01:00
1) << Jam jest chleb życia kto do mnie przychodzi nie będzie łaknął; a Kto we mnie wierzy nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście mnie a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego który mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mnię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest Wolą ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.>>

2) warunkiem życia wiecznego jest wiara w Chrystusa.

pozdrawiam:)
2009-11-19T16:55:49+01:00
2.
--------------------------------------------------------------------------------

Chyba nikt z nas nie chciałby ustalić daty swojej śmierci ? Każdy chce żyć jak najdłużej. Skąd w nas takie pragnienie ? Biblia podaje w Księdze Kaznodziei 3:11 "Każdą rzecz pięknie uczynił w jej czasie. Nawet czas niezmierzony włożył w ich serce, żeby człowiek nigdy nie zgłębił dzieła, które prawdziwy Bóg uczynił od początku do końca." A zatem Bóg stworzył człowieka z pragnieniem życia wiecznego. Dzisiaj ludzie umierają w wyniku grzechu List do Rzymian 5:12 "Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć, i w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli..." ale czy to oznacza, że tak już pozostanie ? Zobaczmy co Biblia mówi w Ewangelii Jana 3:16 "Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne." Bóg poczynił kroki, aby umożliwić ludziom osiągnięcie życia, tak jak pierwotnie zamierzył jeszcze przed grzechem Adama i Ewy. Na kartach Biblii Bóg pokazał co jest warunkiem dostąpienia życia wiecznego. W Ewangelii Jana 17:3 możemy przeczytać "To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa." Jednym z warunków jest zatem nabywanie wiedzy o Bogu i jego synu Jezusie. W Biblii znajdziemy również kolejne wymagania, a także informację gdzie ludzie będą mogli żyć wiecznie. A jaki jest wasz pogląd na ten temat ?
2009-11-19T19:24:01+01:00
1) << Jam jest chleb życia kto do mnie przychodzi nie będzie łaknął; a Kto we mnie wierzy nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście mnie a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego który mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mnię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest Wolą ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.>>

2)Chyba nikt z nas nie chciałby ustalić daty swojej śmierci ? Każdy chce żyć jak najdłużej. Skąd w nas takie pragnienie ? Biblia podaje w Księdze Kaznodziei 3:11 "Każdą rzecz pięknie uczynił w jej czasie. Nawet czas niezmierzony włożył w ich serce, żeby człowiek nigdy nie zgłębił dzieła, które prawdziwy Bóg uczynił od początku do końca." A zatem Bóg stworzył człowieka z pragnieniem życia wiecznego. Dzisiaj ludzie umierają w wyniku grzechu List do Rzymian 5:12 "Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć, i w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli..." ale czy to oznacza, że tak już pozostanie ? Zobaczmy co Biblia mówi w Ewangelii Jana 3:16 "Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne." Bóg poczynił kroki, aby umożliwić ludziom osiągnięcie życia, tak jak pierwotnie zamierzył jeszcze przed grzechem Adama i Ewy. Na kartach Biblii Bóg pokazał co jest warunkiem dostąpienia życia wiecznego. W Ewangelii Jana 17:3 możemy przeczytać "To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa." Jednym z warunków jest zatem nabywanie wiedzy o Bogu i jego synu Jezusie. W Biblii znajdziemy również kolejne wymagania, a także informację gdzie ludzie będą mogli żyć wiecznie. A jaki jest wasz pogląd na ten temat ?