Witam, chciałbym prosić o notatkę jak otrzymywać kolejno:
sole (pomijając sposoby gdzie już jako substrat używa się soli)
otrzymywania kwasów
utleniania
otrzymywania wodorotlenków
otrzymywania tlenków
otrzymywania chlorków

proszę o taki schemat: substrat I + substrat II -> produkt I + (ew. produkt II)

Tylko całe zadanie będzie uznane za poprawne, wszystkimi sposobami (wyłączając tak jak przy solach również w pozostałych przypadkach np. tlenekI + tlenek II -> tlenek III + tlenek IV )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T19:39:54+01:00
1)
Kwas + zasada ŕ sól + woda
metal + kwas sól + wodór
Mg + H2SO4 MgSO 4 + H2Przykład
Reakcja ta nazywa się reakcją zobojętniania. W reakcji zobojętniania jon wodorotlenkowy pochodzący z wodorotlenku łączy się z jonem wodorowym kwasu tworząc obojętną cząsteczkę wody. Znika więc z roztworu kwas i zasada, stąd nazwa procesu – zobojętnianie.

2)1. metal+kwas -> sol+wodór |
wten sposob powstaja sole
metali aktywniejszych od wodoru,
które wypieraja go z kwasu
2NA+H2SO4 -> Na2SO4+H2 |
6K+2H3PO4 -> 2K3PO4+3H2 |

2. tlenek metalu+kwas -> sol+woda
CaO+H2CO3 -> CACO3+H2O
Fe2O3+6HCl -> 2FeCl3+3H2O

3. wodorotlenek+kwas ->sól+woda
2NaOH+2H2SO3 -> Na2SO3+2H2O
2OH+2H -> 2H2O

5. Wodorotlenki +b.kw. -> sól+woda
2CaOH+CO2 -> Cu2CO3+H2O
Pb(OH)2+SO3 -> PbSO4+H2O

6. metal+metal -> sól
2K+S -> K2S
2Al+3CL2 -> 2AlCl3

4)
1. W reakcji aktywnych metali z wodą (aktywnymi metalami są metale I grupy i część metali II grupy układu okresowego, które reagują z wodą z wydzieleniem wodoru), np.:
2 Na + 2H2O --> 2Na OH + H2
Ca + 2H2O --> Ca(OH)2 + H2
2. Reakcja odpowiedniego tlenku metalu z wodą (tak otrzymuje się wodorotlenki litowców i berylowców), np.:
Na2O + H2O --> 2 Na OH
CaO + H2O --> Ca(OH)2
3. Wodorotleniki nierozpuszczalne w wodzie, otrzymuje się w reakcji mocnej zasady i soli danego metalu - wytrąca się osad odpowiedniego wodorotlenku, np.:
Fe Cl3 + 3 Na OH ---> Fe(OH)3 + 3 Na Cl
Cu SO4 + 2 Na OH ---> Cu(OH)2 + Na2SO4

5)
SO3 + H2O → H2SO4
2SO2 + O2 → 2SO3

6)
Cr2O3 + 3 Cl2 + 3 C → 2 CrCl3 + 3 CO
2 Cr + 3 Cl2 → 2 CrCl3