Odpowiedzi

2009-11-19T16:30:05+01:00
X+14= 5 ⅓
x=5 ⅓ -14
x=8 ²/₃

13,6 - x = 30
-x=30 + 13,6
-x=43,6 /:(-1)
x=43,6

3(x-2) = x +18
3x -6=x+18
3x -x=18+6
2x=24 /:2
x=12

⅖ (x-7) + x = x
²/₆ x - ¹⁴/⁶ +x=x
²/₆x +x-x=-¹⁴/₆
²/₆x=-¹⁴/₆ /: ²/₆
x=7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T16:40:14+01:00
Zadanie1/87:
Przenosimy liczby na jedną stronę, czyli odejmujemy obie strony o 14: x=5½-14
x=-8½
Zadanie 2/87
Podobnie jak wcześniej tylko tym razem x przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku:
13,6-30=x
x=-16,4
Zadanie 1/88
Usuwamy nawias lewej strony:
3x-2×3 = x +18, przenosimy iksy na lewą stronę ze zmianą znaku przenosimy wynik 2×3 na prawą stronę ze zmianą znaku:
3x-x=18+6, odejmujemy i dodajemy:
2x=24, dzielimy obie strony przez 2 i już mamy wynik: x=12
zadanie 1/89
Usuwamy nawias z lewej strony:
⅖x-7×⅖ + x = x, wyliczamy iloczyn z lewej strony i przenosimy iksyna drugą stronę ze zmianą znaku:
-14/5=x-x-⅖x, uproszczamy prawą stronę
-14/5=-2/5x, dzielimy przez -5/2:
14/2=x=>x=7
1 5 1
2009-11-19T16:44:11+01:00
1/87
x+14=5 1/3
x=14
x=16/3-42/3
x=-26/3
2/87
13,6-x=30
-x=30-13,6
-x=16,4
x=-16,4
1/88
3(x-2)=x+18
3x-6-x=18
2x=24
x=12
1/89
2/5(x-7)+x=x
2/5x-14/5+x-x=0
2/5x=14/5
x=7