Odpowiedzi

2009-11-19T16:25:22+01:00
Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każdemu przysługuje 1 głos, a każdy członek może mieć nie więcej niż pięciu przedstawicieli w ZO. Zbiera się ono na doroczne sesje zwyczajne, które rozpoczynają się każdego roku we wtorek następujący po drugim poniedziałku września oraz sesje nadzwyczajne, zwoływane na żądanie Sekretarza Generalnego lub większości członków (dotychczas odbyły się 24 sesje nadzwyczajne)
Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, które mają charakter obowiązujący w kwestiach wewnętrznych, a zalecający, czyli nieobowiązkowy, dla państw członkowskich.
Uchwały Zgromadzenia Ogólnego w ważnych sprawach zapadają większością dwóch trzecich głosów:

* zalecenia dotyczące utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
* wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa,
* wybór członków Rady Gospodarczej Społecznej,
* wybór członków Rady Powierniczej,
* przyjęcie nowych członków do Organizacji,
* zawieszenie w korzystaniu z praw i przywilejów członkowskich,
* wykluczenie członków z Organizacji,
* sprawy dotyczące funkcjonowania systemu powiernictwa,
* sprawy budżetowe.
  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T16:26:53+01:00
Organy ONZ:
- UNICEF- Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom
- UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Kultury i Nauki
- WHO - Swiatowa Organizacja Zdrowia