Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T16:30:37+01:00
½+⅛=5/8
1+⅛=9/8
¾+⅛=7/8
5/8+⅛=¾
13/24+⅛=⅔
5/6+⅛=20/24+3/24=23/24
2+3/8+⅛=2½
1 1/12+⅛=25/24
2009-11-19T16:35:59+01:00
½+⅛=4/8 +⅛ = ⅝
8/8+⅛=9/8
¾+⅛=6/8 + ⅛ = ⅞
⅝+⅛=¾
⅔+⅛= 16/24 + 3/24 = 19/24
13/24 + 3/24=16/24
5/6+⅛= 20/24 + 3/24 = 23/24
ułamek+⅛=2½ 39/8 + ⅛ = 40/8
1 1/12+⅛= 13/12 + ⅛ = 26/24 + 3/24 = 29/24 = 1 5/24
2009-11-19T17:12:05+01:00
½+⅛=⁴/₈+⅛=⅝

ułamek+⅛=9/8 ⁹/₈-¹/₈= ⁸/₈ a więc ⁸/₈+⅛=⁹/₈

¾+⅛= ⁶/₈+⅛=⁷/₈

ułamek+⅛=¾ ³/₄-¹/₈=⁶/₈-¹/₈=⁵/₈ a więc ⁵/₈+¹/₈=⁶/₈=³/₄

⅔+⅛= ¹⁶/₂₄+³/₂₄=¹⁹/₂₄

ułamek+⅛=⅔ ²/₃-¹/₈=¹⁶/₂₄-³/₂₄=¹³/₂₄ a więc ¹³/₂₄+³/₂₄=
=¹⁶/₂₄=²/₃
5/6+⅛=³⁰/₄₈+⁶/₄₈=³⁶/₄₈=⁶/₈=³/₄

ułamek+⅛=2½ 2¹/₂-¹/₈= 2⁴/₈-¹/₈=2³/₈ a więc 2³/₈+¹/₈=2⁴/₈=2¹/₂

1 1/12+⅛= ¹³/₁₂+¹/₈= 1 ²/₂₄+³/₂₄=1⁵/₂₄