Odpowiedzi

  • raie
  • Rozwiązujący
2009-11-19T16:40:39+01:00
F(x)=ax²+24x-9
w czyli wierzchołek
p=-b/2a
w(p,q)
q=3
q(p) cyli zamiast x wstawiamy wartośc p
p=-24/2a
p=-12/a
q(p)=a*(-12/a)²+24*(-12/a)-9
3=a*144/a²-288/a-9
12=144/a-288/a //*a
12a=144-288
12a=-144 //:12
a=-12
w(-12,3)
Δ=b²-4ac
Δ=24²-4*(-12)*(-9)
Δ=576-432
Δ=144
Δ=12
więc x1=(-b-√Δ)/2a=(24-12)/2+(-12)=12/-24=-1/2
x2=(-b+√Δ)/2a=(24+12)/2+(-12)=36/-24=-3/2