Skala porostowa jest to......................................................................................................................................................................................
Służy ona do..................................................................................................................................................................................
4. zaznacz własciwe dokonczenie zdania:
zakwity yo :
a) kwitnące wiosną łąki
b)masowe pojawienia się glonów w zbiornikach wodnych.
c)jesienny wysyp grzybów w lesie.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T16:28:42+01:00
To ukazanie na fotografii porostów
określenia stopnia skażenia powietrza
b
2 3 2
2009-11-19T16:28:19+01:00
Skala porostowa - za jej pomocą, poprzez obserwacje typów plech porostów rosnących na korze drzew liściastych, można ocenić skalę zanieczyszczenia powietrza na danym terenie. Porosty pełnią tu rolę gatunku wskaźnikowego (bioindykatora).

4. a)
4 3 4
2009-11-19T16:40:31+01:00
Skala porostowa, metoda bioindykacji, dla obszaru Polski opracowana przez J. Kiszkę (1990) i U. Bielczyk (1994), polegająca na określeniu stopnia skażenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki za pomocą wskaźników biologicznych, tj. porostów.

Skala porostowa umożliwia określenie strefy porostowej, tzn. obszaru charakteryzującego się występowaniem porostów nadrzewnych (epifitów) o znanej odporności na stężenie SO2:

Zadanie 2. Moim zdaniem odp b
1 5 1