Odpowiedzi

2009-11-19T17:50:59+01:00
Każdy obywatel ma wiele praw i obowiązków. W Polsce są to takie prawa i obowiązki, że ja mam o nich dobre zdanie, gdyż nie ograniczają one prywatności, nie nakazują rzeczy niegodnych człowieka. Praw polski obywatel ma też wiele. Według mnie ważnym jest prawo do nauki, bo dzięki temu w państwie jest wielu mądrych ludzi, a gdyby władza zabroniła im się uczyć, to mogłaby manipulować nimi na ich niekorzyść, a po większym czasie w państwie nie byłoby w ogóle mądrych osób i nie miałby kto rządzić krajem. Ważne jest też prawo do wolności wyznania, gdyż jeśliby nie było tolerancji religijnej, to ludzie patrzyliby na siebie z nienawiścią z powodu zróżnicowania religii. Za najważniejsze jednak uważam prawo do życia, gdyż każda istota właśnie do tego została powołana.
2009-11-19T19:01:44+01:00
Każdy obywatel ma wiele praw i obowiązków. W Polsce są one takie, że nie ograniczają prywatności oraz nie nakazuja rzeczy które są niegodne ludzi, czyli są zachowane prawa człowieka. Praw polski obywatel ma także dużo. Wg mnie jedym z ważniejszych jest prawo do nauki, gdyż dzięki temu w państwie jest wielu mądrych ludzi, a gdyby władza zabroniła nauczania, to mogłaby manipulować nimi na ich niekorzyść, a po większym czasie w państwie nie byłoby wgl. mądrych osób i nie miałby w przyszłości kto rządzić naszym krajem. Ważne jest też prawo do wolności wiary, ponieważ jgdyby nie było tolerancji religijnej, to ludzie patrzyliby na siebie z nienawiścią z powodu innej religi. Za najważniejsze jednak uważam prawo do życia, gdyż każda istota właśnie do tego została stworzona.
1 5 1