Odpowiedzi

2009-05-13T18:02:45+02:00
A)
3√20+5√45-2√80=
3√4×5+5√9×5-2√16×5=
3×2√5+5×3√5-2×4√5=
6√5+15√5-8√5=
13√5

b)
0,5√50+0,8√72-0,2√32=
0,5√25×2+0,8√36×2-0,2√16×2=
0,5×5√2+0,8×6√2-0,2×4√2=
2,5√2+4,8√2-0,8√2=
6,5√2
2009-05-13T18:03:13+02:00
A)3√4×5 +5√9×5-2√5×16=3√4√5+5√9√5-2√16√5=(wspólny czynnik to√5=
=√5(3×2+5×3-2×4)=√5(6+15-8)=13√5;
b)0,5√25×2+0,8√36×2-0.2√16×2=0,5√25√2+0,8√36√2-0,2√16√2=(wsp czynn to √2)=√2(0,5×5+0,8×6-0,2×4)=√2(2,5+4,8-0,8)=6,5√2