Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T16:37:46+01:00
Możemy wymienić część z zawartych w nich zapowiedzi Mesjasza:

Bóg oznajmi: "Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem" (Ps.2,7)
Bóg "wszystko złoży pod stopy jego" (Ps. 8,7)
Tron Jezusa trwa na wieki (Ps. 45,7)
2009-11-19T18:08:32+01:00
W chrześcijaństwie Syn Boży utożsamiany z Jezusem uważanym za wyraziciela mesjanizmu eschatologicznego. W myśl dogmatyki i teologii chrześcijańskiej Jezus jest obiecanym Mesjaszem, który umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Jego ideałem była religijność wewnętrzna, obywająca się bez pośrednictwa instytucji i hierarchii kapłańskiej. Był obrońcą ludzi pogardzanych, krzywdzonych i uciśnionych, Mesjaszem głoszącym "dobrą nowinę" o królestwie niebieskim, z którego nie został wyłączony żaden naród. Jego śmierć i zmartwychwstanie potwierdziły prawdziwość nauki o boskości i samą boskość.