Odpowiedzi

2009-11-19T16:54:56+01:00
Źródła naturalne:
-wubuch wulkanów
-wyładowania atmosferyczne
-pożary lasów

Źródła wytworzone działalnością człowieka:
-produkcja przemysłowa
-transport
-freony
2009-11-19T20:14:12+01:00
Naturalne:
wybuchy wulkanu
niszczenie skał
płyn kosmiczny
pożary
nienaturalne:
motoryzacja
przemysł chemiczny
zakłady przemysłowe
składowiska odpadów
rolnictwo