1. Ile wynoszą odsetki od kwoty 850 zł,złożonej w banku BDO - Bank Dobrego Oszczędzania w okresie od 1 maja do 15 lipca, jeżeli stopa procentowa wynosi 7,1% w stosunku rocznym?
2. Pan Karol wpłacił 1 lipca 1999 roku do banku BDO kwotę 1000 zł na rachunek oprocentowany w wysokości 7,2% w stosunku rocznym. Od 15 października 99 roku stopa procentowa uległa zmianie na 7%. Jaką kwotą dysponował pan Karol 31 grudnia 1999 roku?
3. Pan Bogdan kupił 15 obligacji dwuletnich w cenie 100 zł każda, o stałym oprocentowaniu 11% rocznie. Ile złotych otrzyma przy ich zwrocie do banku?
4.Pan Nowak posiada w banku BDO superkonto. 1 października 1999 roku wziął kredyt na okres 1 roku w kwocie 5000 zł, oprocentowany w wysokości 19% w stosunku rocznym. Odestki ma spłacać co miesiąc, natomiast kapitał 5000 zł jednorazowo po roku.Do obliczania odsetek za dany miesiąc bank BDO bierze pod uwagę liczbę dni w tym miesiącu. Jaką kwotę odsetek będzie płacił pan Nowak w poszczególnych miesiacach?
5. 1 czerwca 1999 roku pani Zosia wzięła w banku BDO kredyt gotówkowy w kwocie 3000 zł na okres 6 miesięcy. Stopa procentowa wynosi 20,4% w skali roku. Pani Zosia odsetki spłaca miesięcznie, zaś kredyt zgodnie z umową w równych ratach. Jaką kwotę stanowią odsetki?
6. Bogdan wziął kredyt 3000 zł na pół roku oprocentowany w wysokości 20,4% w stosunku rocznym. Ma go spłacić 6 równych ratach. W pierwszym dniu każdego miesiąca bank oblicza odsetki za poprzedni miesiąc od pozostałego zadłużenia. Ile Bogdan płaci bankowi w poszczególnych miesiącach, jeżeli wypłata kredytu nastąpiła 1 czerwca? Ile wynosiły odsetki od całego kredytu po jego spłacie?
7.1 czerwca student wziął 1800 zł kredytu wakacyjnego na okres 3 miesięcy, oprocentowanego w wysokości 18,5% w skali roku. Spłaci go w 3 równych ratach powiększonych o odsetki liczone od pozostałego zadłużenia. Ile złotych wyniesie ostatnia wpłata studenta do banku?
8. Ewa kupiła w sklepie na raty telewizor w cenie 1200 zł. Miała go spłacać w 6 ratach miesięcznych przy stopie procentowej 1,5% miesięcznie od całego kredytu, nie licząc kosztów manipulacyjnych. Adam natomiast na taki sam telewizor zaciągnął kredyt w banku. Bank udzielił kredytu na 6 miesięcy o stopie procentowej 18% w skali roku. Odsetki przez bank naliczane są miesięcznie od pozostałego do spłaty zadłużenia. Obie transakcje zostały zawarte 1 marca. Kto zapłaci więcej odsetek i o ile?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T17:55:17+01:00
1. k= 850zł
p=7,1%

rozwiązanie:
850*0,071=60,35

2. Dane:
1 lipca 1999:
k=1000zł
p=7,2%
15 października:
p=7%
do 31grudnia 1999

Rozwiązanie:
1 lipca - 15 października ---> 107dni
1000*0,072*107/365= ≈21,11zł
k=1021,11zł
15 października - 31 grudnia --->78 dni
1021,11*0,07*78/365=≈15,27zł
k=1036,38zł - odp.

3. Dane:
15obligacji --->100zł/ za 1
1 obligacja ---> 2lata
p=11%

Rozwiązanie:
0,11*100zł=11zł
15*111=1665zł
0,11*111zł=12,21
15*123,21zł=1848,15zł
1665+1848,15=3513,15zł - odp.
1 3 1