Uzupełnij zdania.
a) Atomy można przedstawić graficznie jako...
b) Atomy tego samego pierwiastka są.... pod względem masy i rozmiarów.
c) Atomy mogą się łączyć ze sobą, tworząc....
d) Związek chemiczny jest...
e) Zbiór takich samych atomów to...
Piszcie szybko!!

1

Odpowiedzi

2009-11-19T16:45:17+01:00
A) kule
b) identyczne
c) cząsteczki
d) zbiorem takich samych cząsteczek
e) pierwiastek
9 4 9