Odpowiedzi

2009-11-19T20:30:32+01:00
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt A=(5,2) i równo odległej od punktów B=(-5,0) i C=(13,-18)

wyznaczam prostą BC

B=(-5,0) =(x₁,y₁)
C=(13,-18) =(x₂,y₂)

y-y₁=[(y₂-y₁):(x₂-x₁)]*(x-x₁)

y-0=[(-18-0):(13+5)]*(x+5)
y=-1(x+5)=-x-5

wyznaczam prostą przechodzącą przez punkt A i równoodległa od y=-x-5

y=ax+b || y=-x-5 →a=-1
y=-x+b
podstawiam A(5,2)
2=-5+b
b=7 zatem
y=-x+7