Napisz równania reakcji spalania całkowitego,półspalania i spalania niecałkowitego:
a)Węglowodoru szeregu alkanów o 15 atomach węgla w łańcuchu
b)Węglowodoru szeregu alkenów o 22 atomach węgla w łańcuchu
c)Węglowodoru szeregu alkinów o 19 atomach węgla w łańcuchu

1

Odpowiedzi

2009-11-19T17:02:44+01:00
A)
C₁₅H₃₂+23O₂→15CO₂+16H₂O
2C₁₅H₃₂+31O₂→30CO+32H₂O
2C₁₅H₃₂+21O₂→30C+42H₂O
b)
C₂₂H₄₄+33O₂→22CO₂+22H₂O
C₂₂H₄₄+22O₂→22CO+22H₂O
C₂₂H₄₄+11O₂→22C+22H₂O
c)
C₁₉H₃₆+28O₂→19CO₂+18H₂O
2C₁₉H₃₆+37O₂→38CO+36H₂O
C₁₉H₃₆+9O₂→19C+18H₂O
6 4 6