1 zadanie
O jaki kąt obraca się Ziemia wokół własnej osi w czasie 360 min ?

2 ZAdanie
Ile razy na sekunde obraca sie koło pociągu o sr.60cm Gdy pociąg jedzue z predkoscia 108km/h

3 zadanie z jaka predkoscia liniowa porusza sie mucha siedzaca na konsu wskazowki o dł 2m
4 zadanie
Oblicz predkość kontową koła obracającego sie 45 razy na minute
5 ZAdanie
Wskazówka sekundowa jest dwa razy dłuzsza od wskazówki godzinowej ile razy wynosi stosunek predokosci liniowych ich koncow
6 Punkt o matertialnym obiega okrąg o promieniu 0,1m ze stała predkością liniowa 3,14m/s.Ile razy obiega okrąg punkt materialny w czasie 1m
7
Ciało o masie 1kg porusza sie po okregu o promieniu 0,5m pod działaniem siły dosrodkowej o wartrosci 8N. Oblicz predkosc liniową tego ciała

1

Odpowiedzi

2009-11-19T16:56:02+01:00
Zad 1
Ziemia w ciągu 24 h obraca się o kąt 2 * π stopni.
W ciągu 360 minut obraca się o kąt x

Czyli:

2 * π / 24 h = x / 360 min

2 * π * 360 min = x * 24 h = x * 24 * 60 min

x = (2 * π * 360 min) / (24 * 60 min) = 12 * π / 24 = π / 2 = 0,5

zad 2
v = 108 km/h = 0,03 km/s = 30 m/s
d = 60 cm - średnica koła

f = 1 / T
r = d/2

v = s/t => t = s/v = 2 * π * r / v = (2 * π * d/2 ) / v = π * d / v =
= 3,14 * 60 cm / 30 m/s =~ 3,14 * 60 cm / 30 * 100 cm / s
= 0,0628 s

f = 1 / 0,0628 s = 15.92 1/s =~ 16 razy na sekundę.

jesli dam rade zrobic tamte to wysle ci w wiadomosci
2 1 2