Na życie w wodzie ma wpływ wiele czynników. Spośród podanych czynników wybierz jeden podstawowy, który decyduje o występowaniu organizmów w wodzie. Uzasadnij swój wybór.
.............................................................................
Czynniki warunkujące życie w wodzie: temperatura, zasolenie, zawartość soli mineralnych, światło, zawartość dwutlenku węgla, zawartość tleny, dostępność pokarmu.
.............................................................................
Maksymalnie 11 linijek.

2

Odpowiedzi

2009-11-19T16:54:35+01:00
Największy wpływ na życie w wodzie ma światło. Bez niego nie może zachodzić fotosynteza, gwarantująca istnienie roślin. Z kolei roślny są pokarmem innych organizmów wodnych. Tak więc, bez światła życie w wodzie nie mogłoby istnieć.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T17:05:26+01:00
*światło słoneczne dostarcza energii niezbędnej w fotosyntezie, czyli w procesie warunkującym wzrost roślin pobierających
węgiel, azot, fosfor i inne składniki pokarmowe i oddających tlen. Dzięki temu że rośliny przeprowadzają proces fotosyntezy wzbogacają wodę w tlen.
1 5 1