Zad 5
Sad ma kształt prostokąta o bokach 25m i 30m.Połowę jego powierzchni zajmują jabłonie, 0.30 powierzchni grusze, a resztę śliwy.Oblicz, na ilu m2 powierzchni sadu rosną śliwy.
Zad 6
Podczas mroźnej zimy uczniowie planowali urządzić lodowisko na boisku szkolnym. Ma ono kształt prostokąta o wymiarach 24m i 35m.Na każdy m2 boiska uczniowie planowali wylać 40l wody.Woda miała być dowożona cysterną o pojemności 5000l.Ile cystern musi dowieść wode?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T17:02:52+01:00
Zad 1
P -pole powierzchni sadu = 25 razy 30 = 750 m²
750 m²/2 = 375 m² - zajmują jabłonie
750 m² razy 0,3 = 225 m² - zajmują grusze
750 - ( 375 + 225 ) = 750 - 600 = 150 m² zajmują śliwy
zad 2
P - pole powierzchni lodowiska = 24 razy 35 = 840 m²
840 razy 40 = 33600 l wody planowali wylać na lodowisko
33600 / 5000 = 6,72 czyli 7 cystern musi dowieźć wodę
2009-11-19T17:03:05+01:00
Zad 5
P=25*30=750m²
jabłonie - 0,5*750 = 375 m²
grusze - 0,3 * 750=225 m²
375 + 225 = 600
750 - 600 = 150
śliwy zajmują 150 m²

Zad 6
P=24*35=840
840*40=33600
33600/5000=6,72

Potrzeba 7 cystern
2009-11-19T17:09:39+01:00
5.
P=25m*30m=750m²
750m²/2=375m²
750m²*0,3=225m²
375m²+225m²=600m²
750m²-600m²=150m²


6.
P=35m*24m=840m²
840*40l=33600l
33600l/5000l=6,72≈7
Odp.Wode musi dowieść 7 cystern