Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T17:17:50+01:00
Obj. 1, 1-3: "Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu dał Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, Który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski." Objawienie się Jezusa Chrystusa wierzącym jest wielkim przeżyciem duchowym. Jest to ostatnia Księga Biblii, pomimo tego podaje nam początek i koniec czasu głoszenia ewangelii.