1.Dwie dynie ważą tyle, co jedna dynia i trzy kilogramy.Ile waży dynia ?
2.Trzy skrzynie i dwa kilogramy ważą tyle, co jedna skrzynia i dziesięć kilogramów. Ile waży skrzynia?
3.Siedem puszek farby i cztery kilogramy waży tyle, co dwie puszki i 19 kg.ile waży puszka?
4.Rozwiąż równania:
a) 7x = 5x + 10
b)5x + 3 = 3x + 9
c)6x + 2 = 9x + 1
d)2x + 5 = 5x - 1
e)9x - 4 = 3x + 14

2

Odpowiedzi

2009-11-19T17:08:11+01:00
1. jedna dynia waży trzy kg
bo ; dynia - x
2x = x=3
2x-x =3
x=3
2.skrzynia - x
3x+2 = x=10
3x-x = 10-2
2x = 8
x=d skrzynia waży 4kg
3.puszka farby x
7x+4 = 2x+19
7x - 2x= 19 - 4
5x = 15
x = 3
4. a) 7x = 5x + 10
7x-5x = 10
2x = 10
x=5
b)5x + 3 = 3x + 9
5x-3x = 9-3
2x = 6
x=3
c)6x + 2 = 9x + 1
2-1 = 9x-6x
1 = 3x
x= ⅓
d)2x + 5 = 5x - 1
5 + 1 = 5x - 2x
6=3x
x=2
e)9x - 4 = 3x + 14
9x - 3x = 14 +4
6x = 18
x = 3
2009-11-19T17:19:11+01:00
Zadanie 1
x- waga jednej dyni
2x = x + 3
2x - x = 3
x = 3
Odp. Jedna dynia waży 3 kg.

zadanie 2
x- waga jednej skrzyni
3x +2 = x + 10
3x - x = 10 - 2
2x = 8 /:2
x = 4
Odp. Jedna skrzynia waży 4 kg

zadanie 3
x- waga jednej puszki farby
7x + 4 = 2x + 19
7x - 2x = 19 - 4
5x = 15 /:5
x = 3
Odp. Jedna puszka farby waży 3kg.

zadanie 4
a) 7x = 5x + 10
7x - 5x = 10
2x = 10 /:2
x = 5
b) 5x + 3 = 3x + 9
5x - 3x = 9 - 3
2x = 6 /:2
x = 3
c) 6x + 2 = 9x + 1
6x - 9x = 1 - 2
-3x = -1 /: (-3)
x = 1/3
d) 2x + 5 = 5x - 1
2x - 5x = 1 - 5
- 3x = -4 /:(-3)
x = 4/3
e) 9x - 4 = 3x + 14
9x - 3x = 14 + 4
6x = 18 /:6
x = 3