1. W trapecie ABCD podstawy AB i DC mają długości 10cm i 5m a ramię AD ma długość 4cm. Przedłużenia ramion przecinają się w punkcie E. Oblicz długość odcinka DE.

2. Na rysunku obok odcinki AC i DE sa rownoległe a punkt D jest srodkiem odcinka AB. OBLicz obwody trójkątów ABC i DBE

3. W trójkącie ABC bok AB ma długośc 6 cm. Na boku AC zaznaczono punkt M taki że odcinek AM jest trzy razy dłuższy od odcinka MC. Przez punkt M poprowadzono prostą równoległą do boku BC, która przecieła bok AB w punkcie P . Oblicz długości odcinków AP i PB

LINK : http://yfrog.com/1x20091114165803j

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T19:20:25+01:00
Zadanie 1.
DE=x
x/5=x+4/20 (mnożymy na krzyż)
10x=5x+20
5x=20 /:5
x=4cm


Zadanie 2.
AB/AC=BD/DE
DE=x
8/11=4/x
8x=44 /:8
x=5,5
Obw(abc) = 11+4+10=25 [j]
Obw(Dbe)=4+5+5,5=14,5[j]


Zadanie 3.
MP || BC
3a/4a=x/6
4x=18 /:4
x=4,5
y=6cm-4,5cm=1,5cm
22 3 22
2009-11-19T23:33:45+01:00
Zadanie 1.
DE=x
x/5=x+4/20
10x=5x+20
5x=20 /:5
x=4cm


Zadanie 2.
AB/AC=BD/DE
DE=x
8/11=4/x
8x=44 /:8
x=5,5
Obw(abc) = 11+4+10=25 [j]
Obw(Dbe)=4+5+5,5=14,5[j]


Zadanie 3.
MP || BC
3a/4a=x/6
4x=18 /:4
x=4,5
y=6cm-4,5cm=1,5cm
13 3 13