1.podczas prażenia wapienia otrzymano 112g wapna palonego i 88g tlenku węgla(IV). Oblicz ile gramów wapienia poddano prażeniu ?

2. oblicz ile gramów magnezu uległo spaleniu w reakcji z 64g tlenu, jeżeli produktem spalenia jest 160g tlenku magnezu
.
3. w wyniku spalenia 4g wodoru w chlorze otrzymano 146g chlorowodoru.Oblicz ile gramów chloru zużyto do reakcji chemicznej.

4.oblicz mase wody otrzymanej z 8g wodoru i 64g tlenu.

5.podczes syntezy siarczku żelaza (II) z żelaza i siarki otrzymano 176g tego związku chemicznego. Podaj ile gramów siarki wzieło udział w reakcji chemicznej jesli użyto 112g żelaza.

6.oblicz ile gramów chloru przereagowało z 2,3g sodu jeśli powstało 5,85g chlorku sodu.

7. Oblicz ile gramów siarczku glinu powstanie w reakcji 5,4g glinu z 9,6g siarki.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T17:16:17+01:00
1.Podczas prazenia wapienia masa produktow rowna sie masie substratow, wiec po prostu
112+88=200g
2. 24g 32g 40g
Mg + O2 -> MgO
xg 64g 160g

24g - 40g
xg - 160g
x=96g
3. 2g 71g 73g
H2 + Cl2 -> 2HCL
4g 146g
x=146g-4g=142g
4. MH20= 8g +64 g= 72g
6.oblicz ile gramów chloru przereagowało z 2,3g sodu jeśli powstało 5,85g chlorku sodu.
M= 5,85g - 2.3g = 3.55g
7.Oblicz ile gramów siarczku glinu powstanie w reakcji 5,4g glinu z 9,6g siarki.
M= 9.6g + 5.4g = 15g
1 5 1