Błagam przetłumaczcie mi to ;PP

daje 10 ;P

A lynx (plural lynx) is any of four big-sized wild cats. All are members of the genus Lynx, but there is considerable confusion about the best way to classify felids at present, and some authorities classify them as part of the genus Felis. The Caracal, despite sometimes being called Persian lynx or African lynx, does not belong to this genus. Lynx have short tails and characteristic tufts of black hair on the tip of their ears. Lynx inhabit the high altitude forests with dense cover of shrubs, reeds, and grass. Although the cats hunt on the ground, they can climb trees and can swim swiftly, catching fish.


The Lion (Panthera leo) is one of four big cats in the genus Panthera, and a member of the family Felidae. With some males exceeding 250 kg (550 lb) in weight,[4] it is the second-largest living cat after the tiger. Lions live for around 10–14 years in the wild, while in captivity they can live over 20 years. In the wild, males seldom live longer ten years, as injuries sustained from continuous fighting with rival males greatly reduces their longevity.[5] They typically inhabit savanna and grassland, although they may take to bush and forest. Lions are unusually social compared to other cats.


Bears are mammals of the family Ursidae. Bears are classified as caniforms, or doglike carnivorans, with the pinnipeds being their closest living relatives. Bears are found in the continents of North America, South America, Europe, and Asia. Common characteristics of modern bears include a large body with stocky legs, a long snout, shaggy hair, plantigrade paws with five nonretractile claws, and a short tail. With the exceptions of courting individuals and mothers with their young, bears are typically solitary animals.

3

Odpowiedzi

2009-11-19T17:03:39+01:00
Lynx (ryś mnogiej) jest jedną z czterech dużych i średnich dzikie koty. Wszystkie należą do rodzaju Lynx, ale istnieją poważne zamieszanie na temat najlepszego sposobu klasyfikacji kotowate w chwili obecnej, a niektóre organy klasyfikują je jako część rodzaju Felis. Karakal, choć czasami jest nazywany Perski Lynx lynx lub Afryki, nie należy do tego rodzaju. Lynx ma krótki ogon i charakterystyczne kępki czarnych włosów na czubku ich uszy. Lynx zamieszkują wysokie lasy wysokości z gęstą okładka krzewów, trzciny i trawy. Mimo że koty polują na ziemi, mogą pokonywać drzew i mogą pływać szybko, łowienie ryb. Lion (Panthera leo) jest jednym z czterech wielkich kotów z rodzaju Panthera, a członek rodziny Felidae. W przypadku niektórych mężczyzn powyżej 250 kg (550 funtów) w wadze [4], jest drugim co do wielkości życia kot po tygrysie. Lwy żyją około 10-14 lat w środowisku naturalnym, podczas gdy w niewoli mogą żyć ponad 20 lat. W naturze samce rzadko żyją dłużej dziesięć lat obrażenia od ciągłej walki z rywalem mężczyzn znacznie zmniejsza ich trwałość. [5] Zwykle zamieszkują sawanny i użytków zielonych, choć mogą się do buszu i lasów. Lwy są niezwykle społecznego w stosunku do innych kotów. Niedźwiedzie są ssaki Ursidae rodziny. Niedźwiedzie są klasyfikowane jako caniforms lub carnivorans doglike z płetwonogich za ich najbliższych krewnych. Niedźwiedzie są w kontynenty Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy i Azji. Wspólne cechy nowoczesnej nosi to duże ciało krępe nogi, pysk długi, włosy kudłaty, łapy stopochodny pięciu nonretractile pazurów i krótki ogon. Z wyjątkami zaloty osób i matek z małymi zwierzętami, niedźwiedzie są zazwyczaj samotne.
2009-11-19T17:04:08+01:00
Lynx (ryś mnogiej) jest jedną z czterech dużych i średnich dzikie koty. Wszystkie należą do rodzaju Lynx, ale istnieją poważne zamieszanie na temat najlepszego sposobu klasyfikacji kotowate w chwili obecnej, a niektóre organy klasyfikują je jako część rodzaju Felis. Karakal, choć czasami jest nazywany Perski Lynx lynx lub Afryki, nie należy do tego rodzaju. Lynx ma krótki ogon i charakterystyczne kępki czarnych włosów na czubku ich uszy. Lynx zamieszkują wysokie lasy wysokości z gęstą okładka krzewów, trzciny i trawy. Mimo że koty polują na ziemi, mogą pokonywać drzew i mogą pływać szybko, łowienie ryb.


Lew (Panthera leo) jest jednym z czterech wielkich kotów z rodzaju Panthera, a członek rodziny Felidae. W przypadku niektórych mężczyzn powyżej 250 kg (550 funtów) w wadze [4], jest drugim co do wielkości życia kot po tygrysie. Lwy żyją około 10-14 lat w środowisku naturalnym, podczas gdy w niewoli mogą żyć ponad 20 lat. W naturze samce rzadko żyją dłużej dziesięć lat obrażenia od ciągłej walki z rywalem mężczyzn znacznie zmniejsza ich trwałość. [5] Zwykle zamieszkują sawanny i użytków zielonych, choć mogą się do buszu i lasów. Lwy są niezwykle społecznego w stosunku do innych kotów.


Niedźwiedzie są ssaki Ursidae rodziny. Niedźwiedzie są klasyfikowane jako caniforms lub carnivorans doglike z płetwonogich za ich najbliższych krewnych. Niedźwiedzie są w kontynenty Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy i Azji. Wspólne cechy nowoczesnej nosi to duże ciało krępe nogi, pysk długi, włosy kudłaty, łapy stopochodny pięciu nonretractile pazurów i krótki ogon. Z wyjątkami zaloty osób i matek z małymi zwierzętami, niedźwiedzie są zazwyczaj samotne.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T17:05:17+01:00
Lynx (ryś) jest jedną z czterech dużych i średnich dzikich koty. Wszystkie należą do rodzaju Lynx, ale istnieją poważne zamieszania na temat najlepszego sposobu klasyfikacji kotowate w chwili obecnej, a niektóre organy klasyfikują je jako część rodzaju Felis. Karakal, choć czasami jest nazywany Perski Lynx lynx lub Afryki, nie należy do tego rodzaju. Lynx ma krótki ogon i charakterystyczne kępki czarnych włosów na czubku ich uszy. Lynx zamieszkują wysokie lasy wysokości z gęstą okładka krzewów, trzciny i trawy. Mimo że koty polują na ziemi, mogą pokonywać drzew i mogą pływać szybko, łowienie ryb.


Lew (Panthera leo) jest jednym z czterech wielkich kotów z rodzaju Panthera, a członek rodziny Felidae. W przypadku niektórych mężczyzn powyżej 250 kg (550 funtów) w wadze [4], jest drugim co do wielkości życia kot po tygrysie. Lwy żyją około 10-14 lat w środowisku naturalnym, podczas gdy w niewoli mogą żyć ponad 20 lat. W naturze samce rzadko żyją dłużej dziesięć lat obrażenia od ciągłej walki z rywalem mężczyzn znacznie zmniejsza ich trwałość. [5] Zwykle zamieszkują sawanny i użytków zielonych, choć mogą się do buszu i lasów. Lwy są niezwykle społecznego w stosunku do innych kotów.


Niedźwiedzie są ssaki Ursidae rodziny. Niedźwiedzie są klasyfikowane jako caniforms lub carnivorans doglike z płetwonogich za ich najbliższych krewnych. Niedźwiedzie są w kontynenty Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy i Azji. Wspólne cechy nowoczesnej nosi to duże ciało krępe nogi, pysk długi, włosy kudłaty, łapy stopochodny pięciu nonretractile pazurów i krótki ogon. Z wyjątkami zaloty osób i matek z małymi zwierzętami, niedźwiedzie są zazwyczaj samotne.