Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T17:24:55+01:00
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (13 września 1996)
Ustawa określa zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a w szczególności obowiązki gminy, do których należy udostępnienie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy punktach zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.