1.sprawdz czy liczba -4 spelnia rownanie
3x+7=-5

2.rozwionsz rownania

a)
x+14=27
b)4x=3x-5
c)12x=60
d)2x+5=11
e) 2(5x-1)=8
f)5x+2=3x

3.podkresl liczby ktore spelniajom nierownosci
X-7>2 , -4 , 0 , 7 ,2 ,13 ,9 , 9,01 , 12

4.TOMEK ZEBRAL O 12 GRZYBOW WIENCEJ OD PAWLA ,A RZEM ZEBRALI 98 GRZYBOW
ILE GRZYBOW ZEBRAL TOMOEK ,A ILE PAWEL ?
5. OBWOD PEWNEGO KWADRATU WYNOSI 36 CM .ILE WYSNOSI BOK KWADRATU ,A ILE POLE?

POMOCY PLIS TO WAZNE NAJLEPIEJ ZEBY BYLO NA DZISAJ PLISS

2

Odpowiedzi

2009-05-13T18:32:09+02:00
1. 3*(-4)+7=-5
-12 +7 = -5
-5 = -5
tak
2. a) x=27-14=13
b) 4x-3x=-5
x=-5
c)12x=60
x=5
d)2x=11-5
x=3
e) 2(5x-1)=8
5x-1=4
5x=5
x=1
f)5x-3x=-2
x=-1

3. 13, 12, 9.01

4.
x-liczba grzybów zebranych przez Pawła
x+12 - liczba grzybów zebranych przez Tomka
x+x+12=98
x=43
Odp: paweł zebrał 43 grzyby a Tomek 55
5.
L - obwód kwadratu
a- długość boku kwadratu
L=36cm=4a
36cm=4a
a=9cm
P=a²
p=81cm²
2009-05-13T18:46:12+02:00
3x+7=-5
3*-4+7=5
5=5

x+14=27
x=13

b)4x=3x-5
x=-5

c)12x=60
x=48
d)2x+5=11
x=3
e) 2(5x-1)=8
10x-2=8
x=1
f)5x+2=3x
x=1

X-7>2
x>9, , ,13 12

x+12=98
x=87-tomek
pawęł65


obw - 34cm
bok-x
4x-36
x-6