Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T17:19:07+01:00
1. Liczba chromosomów po podziale:
a)mitoza- 46
b)mejoza- zredukowana o połowę
2. W wyniku podziału powstają:
a)mitoza: 2 komórki
b)mejoza: 4 komórki
3. Liczba podziałów komórki z których składa się proces:
a) mitoza: 1 podział
b) mejoza: 2 podziały
4. Rekombinacja genetyczna:
a) mitoza: nie zachodzi
b) mejoza: zachodzi
5. Podział zachodzi podczas:
a)mitoza: rozmnażania bezpłciowego organizmów jednokomórkowych
b)mejoza: powstawanie gamet u zwierząt.
16 4 16
2009-11-19T17:48:06+01:00
Mitoza-proces zachodzi w komórkach somatycznych
mejoza-proces zachodzi w komórkach macierzystych gamet(u zwierząt)i zarodników (u roślin)
mitoza-obejmuje jeden cykl podziałowy
mejoza-obejmuje dwa cykle podziałowe
mitoza-liczba chromosomów w komórkach potomnych jest taka sama jak w komórce macierzystej
mejoza-komórki potomne mają zredukowane do połowy liczbę chromosomów (najczęściej z 2n do n)
mitoza-profaza krótka
mejoza-profaza wieloetapowa,długa
mitoza-nie zachodzi zjawisko crossing-over
mejoza-zachodzi zjawisko crossing-over
mitoza-w metafazie w płaszczyznie środkowej układają się chromosomy składające się z dwóch chromatyd
-mejoza-w metafazie I ukladają się biwalenty(pary chromosomów homologicznych,w sumie cztery chromatydy w biwalencie)
mitoza-w anafazie do biegunów komórki rozchodzą się chromatydy siostrzane,które nazywane są chromosomami potomnymi
mejoza-w anafazie I rozchodzą się chromosomy homologiczne (rozejście się chromatyd siostrzanych następuje w anafazie II
mitoza-służy namnożeniu się komórek,co prowadzi do wzrostu organizmu,regeneracji,umożliwia też rozmnażanie wegetatywne organizmów(powstają klony)
mejoza-redukuje liczbę chromosomów w gametach lub zarodnikach ,co zapewnia stałość liczby chromosomów w kolejnych pokoleniach.
mitoza-umożliwia przekazywanie niezmiennej informacji genetycznej(komórki dziedziczą taki sam niezmienny zestaw chromosomów,a więc i genów)
mejoza-jest zródłem zróżnicowania genetycznego potomstwa (dzięki zjawisku crossing-over i niezależnej segregacji chromosomów),prowadzi do wzrostu zmienności genetycznej
12 4 12