Odpowiedzi

2009-11-19T17:08:05+01:00
Perfekt to czas przeszły w języku niemieckim. tworzymy go dodając na początku czasownika "ge" (nie licząc przypadków) i czasownik pomocniczy "haben" lub "sein" odpowiednio odmieniony.
2 3 2
2009-11-19T17:18:07+01:00
Perfekt jest to czas przeszly. Jest trudniejszy niz Imperfekt. Czas ten sklada się z dwoch slow posilkowych haben i sein. sein jest wtedy gdy jest ruch np. gehen. a haben do innych czynnosci. Poza tym czsownik leci na koniec zdania i dodaje sie przedrostek 'ge'
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T17:29:16+01:00
Perfekt to czas przeszły .
W zdaniu w czasie perfekt , czasownik posiłkowy jest zawsze na 2 miejscu w odmienionej formie czyli haben lub sein , a Partizig II jest zawsze na końcu np. machen - gemacht , spiele-gespielt .
Czasonika posiłkowego haben lub sein użyjemy , gdy czasownik będzie wyrażał ruch , zmianę położenia . Jeżeli czasownik rozpoczyna się na be, ge , ent, emp , ver , zer wtedy nie dopisujemy przedrostka ge , ale dopisujmy literke t .
Jeżeli temat czasownika zakończonmy jest t lub d wówczas dodajemy końcówkę et .
1 5 1