Odpowiedzi

2009-11-19T17:10:09+01:00
Bolszewicy działacze rosyjskiego ruchu robotniczego (XIX/XX w.) dążący do przejęcia władzy w państwie drogą rewolucji. Początkowo była to frakcja rewolucyjna Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR). Nazwa pochodzi z rosyjskiego "bolszynstwo" (większość). Partia ta była zorganizowana ściśle centralistycznie (tzn. o wszystkim decydował przywódca i skupiona wokół niego elita), a jej program był oparty na teoriach marksizmu. Na czele bolszewików stanął Włodzimierz Lenin, który zorganizował w Rosji w 1917 r. tzw. rewolucję październikową i przejął władzę. Przeciwników bolszewików określano mianem mienszewików.
10 4 10