What other countries do you know where there are only a small number of the original inhabitants left ?
What is their situation and what sort of life do they lead?
Do you think their treatment is fair ?
Try to use these exspression in your discussions :
I think/don't think...
in my opinion...
i agree/i don't agree...

2

Odpowiedzi

2009-11-19T17:13:28+01:00
Jaki (co) inne państwa robi wy poznajecie gdzie tam są tylko mała liczba (ilość) pierwotnych mieszkańców opuścił (pozostawiony; odjechał; lewy)? Co jest ich sytuacja i jaki (co) gatunek (gatunkować) życia (długotrwałość) robi one prowadzą (kierować)? Robi wy obmyślacie ich traktowanie jest sprawiedliwe? Próba używać te (te) *exspression* w waszych dyskusjach: obmyślam /nie obmyśla... Moim zdaniem... zgadzam się /nie zgadza się...
2009-11-19T17:16:51+01:00
Jakie inne kraje znasz. gdzie jest niewielka liczba mieszkńców?
Jaka jest ich sytuacja rodzinna i jakie zycie prowadzą?
Czy myślisz ze ich traktowanie jest uczciwe?
Staraj się wykorzystać uczucia w twojej dyskusji.
Myślę/Nie sądzę...
moim zdaniem...
Zgadzam się/ nie zgadzam się...