Odpowiedzi

2009-11-19T17:40:57+01:00
Wapno to Ca(OH)₂ - zasada wapniowa

Każda zasada może reagować z jonami wodorowymi:

Ca(OH)₂ + 2H⁺ ---> Ca²⁺ + 2H₂O

Kwasowość gleby zależy właśnie od stężenia jonów H⁺, dodając wapno, zachodzi powyższa reakcja, dzięki której zmniejsza się stężenie jonów wodorowych, a co za tym idzie, obniża się kwasowość gleby.
  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T22:57:50+01:00
CaO (wapno palone) łączy się z wilgocią zawartą w glebie tworząc silnie zasadowy wodorotlenek wapnia- Ca(OH)2 który powoduje zmniejszenie kwasowości gleby

CaO + H2O ---> Ca(OH)2